Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання
logo
logo
Статистика

Спеціальність 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

 

Спеціальність 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Форма навчання: денна/заочна, контракт

Наша мета: Підготовка конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, здатних здійснювати як освітню діяльність з цифрових технологій для професійної підготовки кваліфікованих робітників, так і виробничу діяльність з використання цифрових технологій з урахуванням потреб суспільства та потенційних роботодавців.

Після закінчення навчання отримуєте диплом "Фахового молодшого бакалавра" європейського зразка.

Термін навчання:

 • 10 місяців - на базі ОКР "Кваліфікований робітник";
 • 1 рік 10 місяців - на основі повної загальної середньої освіти;
 • 2 роки 10 місяців - на основі базової загальної середньої освіти.

Після закінчення навчання випускник може займати такі посади (згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

 • Адміністратор бази даних;
 • Програміст;
 • Викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • Викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • Технік із системного адміністрування;
 • Технік-програміст;
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 • Викладач-стажист;
 • Фахівець із організації інформаційної безпеки.
Посилання на сайти:
logo
logo
logo
logo
logo
Розробка та підтримка:
logo
logo