Ми в соціальних мережах:
Дистанційне навчання
logo
logo
Статистика

Ліцензований обсяг

Обсяг ліцензованих місць за денною та заочною формами навчання.

Вступ на основі базової загальної середньої освіти (після 9-го класу).

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (після 11-го класу) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювали прийом на перший курс 2019 року набору.

Мінімальний прохідний бал за 200-бальною шкалою – 100 балів.
Дійсні сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років.
Іноземна мова за 2018, 2019 та 2020 роки.

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікованого робітника в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювали прийом на перший курс 2018 року набору.

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювали прийом на перший курс 2018 року набору.

Посилання на сайти:
logo
logo
logo
logo
logo
Розробка та підтримка:
logo
logo